haag dramadriehoek coach teamcoaching kleurendenken burnout training den john coaching depressie workshop teambuilding perfectionisme blikopener conflict roskam levensfasen

conflict coach blikopener coaching burnout den training teambuilding dramadriehoek perfectionisme workshop roskam john kleurendenken teamcoaching levensfasen haag depressie

workshop teambuilding haag conflict kleurendenken perfectionisme coach den roskam burnout teamcoaching blikopener dramadriehoek coaching training levensfasen john depressie

den perfectionisme burnout coaching coach blikopener conflict kleurendenken roskam training teamcoaching john depressie teambuilding haag levensfasen dramadriehoek workshop

perfectionisme dramadriehoek kleurendenken teambuilding roskam depressie coach burnout haag workshop den blikopener conflict coaching levensfasen john teamcoaching training

training levensfasen coaching workshop den teamcoaching dramadriehoek coach conflict haag teambuilding kleurendenken blikopener perfectionisme roskam john burnout depressie

workshop conflict teambuilding blikopener roskam kleurendenken haag burnout teamcoaching depressie den coaching john training dramadriehoek perfectionisme levensfasen coach

Referenties

Meer zelfvertrouwen gekregen

''Na feedback van mijn leidinggevende heb ik met diens toestemming contact gezocht met John met de vraag of hij mij kon helpen om meer te vertrouwen op mijn eigen kunnen en om minder hard te rennen om actiepunten van anderen af te ronden, terwijl ik zelf nog actiepunten heb openstaan.

John heeft bij het kennismakingsgesprek uitgelegd hoe hij werkte. Wat mij hierin enorm aansprak is dat het initiatief bij mijn persoon lag. Daarnaast gaf hij aan dat hij alle afspraken zou nakomen en dat hij dat dus ook van mij verwachtte. Tijdens het gehele traject zijn wij beiden onze afspraken nagekomen en dat leverde mooie eindresultaten op. John heeft zijn coaching op mij afgestemd, dit maakte het voor mij makkelijker om nieuwe inzichten te verkrijgen en gebeurtenissen te analyseren. Daarbij was er voor mij een goed evenwicht tussen het sociale aspect en het echte coachen van mijn persoon.

“Ik vond het prettig dat we in elk gesprek hebben gesproken over de leerdoelen en
dat alles wat we deden daar ook aan gelinkt werd.”

Ik ben dol op modellen. Tijdens het traject heeft John daarom veelvuldig gebruik gemaakt van modellen, dit werkte voor mij zeer plezierig. Voor mij werkte het prettig om vanuit een model te praten, punten aan te wijzen om vervolgens samen vast te stellen waar ik in het model pas. Vanuit dat punt zochten we vervolgens een match met situaties in de dagelijkse praktijk. In veel gevallen was het dagboekje, wat ik tijdens het traject op verzoek van John bijhield, hier nuttige input voor.

Na vijf gesprekken kwam ik tot de conclusie dat ik voldoende handvatten en inzichten had verkregen om de komende jaren door te werken aan het verbeteren van mijn ontwikkelpunten. Al met al ben ik zeer tevreden over het coachingstraject, het resultaat mag er zeker zijn! In de afgelopen drie maanden ben ik rustiger geworden, heb ik meer zelfvertrouwen gekregen en doe ik minder voor anderen om maar goed gevonden te worden. Bij mijn beoordeling kreeg ik van mijn leidinggevende de terugkoppeling dat er al flinke groei merkbaar is, mede mogelijk gemaakt door John!"
Jochem (28 jaar), Financieel specialist bij internationale financiële instelling