levensfasen teambuilding coach conflict burnout john training workshop perfectionisme depressie dramadriehoek roskam haag teamcoaching coaching blikopener kleurendenken den

den blikopener kleurendenken dramadriehoek coaching perfectionisme haag workshop levensfasen coach depressie burnout training john roskam teamcoaching teambuilding conflict

dramadriehoek teamcoaching levensfasen coaching depressie burnout conflict kleurendenken coach training teambuilding roskam john den haag blikopener workshop perfectionisme

haag roskam training teambuilding burnout perfectionisme depressie den coach blikopener teamcoaching conflict workshop levensfasen coaching dramadriehoek kleurendenken john

depressie burnout kleurendenken john levensfasen teamcoaching coach workshop conflict teambuilding perfectionisme coaching den dramadriehoek roskam training haag blikopener

workshop training depressie den dramadriehoek levensfasen coaching blikopener conflict haag teambuilding burnout john teamcoaching kleurendenken roskam perfectionisme coach

teamcoaching roskam coaching conflict workshop den blikopener perfectionisme john teambuilding training burnout haag levensfasen coach kleurendenken depressie dramadriehoek

Teamcoaching - case 3

Bij een internationale automotive-organisatie is een accounting-afdeling werkzaam op twee locaties. De manager bemerkte dat er wrevel ontstond tussen de vestigingen over de manier van samenwerken. Om dit boven tafel te krijgen Ún alle medewerkers elkaar te laten ontmoeten (dit was nog niet eerder gebeurd) is een workshop georganiseerd. Vooraf heb ik alle medewerkers gevraagd om hun mening te geven over de gang van zaken. Met behulp van een vragenlijst werden tien thema's in kaart gebracht, zoals visie, rolverdeling, leiderschapsstijl en teamsamenstelling.

Wat leverde de workshop op?

  • Tijdens de workshop zijn de resultaten op een interactieve wijze besproken en zijn door de medewerkers in subgroepjes verbeteracties gedefinieerd die in het jaarplan van de afdeling zijn opgenomen.
  • Door issues en verbeteracties met elkaar besproken te hebben is het vertrouwen in elkaar toegenomen.

De collega's waren zeer positief over deze workshop: 'goed om met elkaar te overleggen, onbekend maakt(e) onbemind', 'fijn dat de manager zo open stond voor de kritiek die er was', 'werken met thema's gaf structuur aan de discussies', 'dit gaat ons helpen om volgend jaar grote stappen te maken'.