blikopener perfectionisme den dramadriehoek john levensfasen haag teambuilding teamcoaching depressie roskam conflict workshop training burnout coach kleurendenken coaching

coaching training kleurendenken teamcoaching den depressie perfectionisme coach workshop blikopener haag teambuilding conflict john levensfasen roskam dramadriehoek burnout

workshop coaching blikopener den conflict teambuilding perfectionisme teamcoaching depressie training john burnout levensfasen roskam haag coach kleurendenken dramadriehoek

teamcoaching den dramadriehoek burnout depressie workshop kleurendenken coach teambuilding perfectionisme levensfasen coaching conflict john training roskam blikopener haag

dramadriehoek teamcoaching training conflict kleurendenken john levensfasen workshop den perfectionisme blikopener depressie coaching burnout roskam teambuilding haag coach

blikopener workshop levensfasen dramadriehoek teambuilding teamcoaching coaching coach roskam perfectionisme burnout haag conflict depressie john kleurendenken den training

training depressie coaching blikopener den roskam dramadriehoek conflict kleurendenken burnout teamcoaching teambuilding coach levensfasen perfectionisme workshop haag john

Teamcoaching - case 3

Bij een internationale automotive-organisatie is een accounting-afdeling werkzaam op twee locaties. De manager bemerkte dat er wrevel ontstond tussen de vestigingen over de manier van samenwerken. Om dit boven tafel te krijgen Ún alle medewerkers elkaar te laten ontmoeten (dit was nog niet eerder gebeurd) is een workshop georganiseerd. Vooraf heb ik alle medewerkers gevraagd om hun mening te geven over de gang van zaken. Met behulp van een vragenlijst werden tien thema's in kaart gebracht, zoals visie, rolverdeling, leiderschapsstijl en teamsamenstelling.

Wat leverde de workshop op?

  • Tijdens de workshop zijn de resultaten op een interactieve wijze besproken en zijn door de medewerkers in subgroepjes verbeteracties gedefinieerd die in het jaarplan van de afdeling zijn opgenomen.
  • Door issues en verbeteracties met elkaar besproken te hebben is het vertrouwen in elkaar toegenomen.

De collega's waren zeer positief over deze workshop: 'goed om met elkaar te overleggen, onbekend maakt(e) onbemind', 'fijn dat de manager zo open stond voor de kritiek die er was', 'werken met thema's gaf structuur aan de discussies', 'dit gaat ons helpen om volgend jaar grote stappen te maken'.