burnout dramadriehoek kleurendenken teamcoaching perfectionisme roskam haag den levensfasen teambuilding blikopener training john coaching depressie coach workshop conflict

den depressie teambuilding training coach perfectionisme haag conflict kleurendenken levensfasen workshop coaching roskam dramadriehoek burnout blikopener john teamcoaching

training roskam workshop depressie kleurendenken teambuilding blikopener perfectionisme john dramadriehoek burnout teamcoaching den levensfasen coaching haag conflict coach

training perfectionisme burnout blikopener conflict john roskam levensfasen teambuilding coach den workshop depressie haag teamcoaching coaching kleurendenken dramadriehoek

levensfasen teamcoaching den teambuilding dramadriehoek kleurendenken depressie coach burnout training blikopener conflict haag coaching roskam perfectionisme workshop john

roskam dramadriehoek depressie workshop levensfasen perfectionisme conflict burnout haag coaching den teambuilding training john teamcoaching coach kleurendenken blikopener

teamcoaching depressie den coach kleurendenken teambuilding levensfasen dramadriehoek training burnout conflict workshop john perfectionisme blikopener coaching roskam haag

Teamcoaching - case 3

Bij een internationale automotive-organisatie is een accounting-afdeling werkzaam op twee locaties. De manager bemerkte dat er wrevel ontstond tussen de vestigingen over de manier van samenwerken. Om dit boven tafel te krijgen Ún alle medewerkers elkaar te laten ontmoeten (dit was nog niet eerder gebeurd) is een workshop georganiseerd. Vooraf heb ik alle medewerkers gevraagd om hun mening te geven over de gang van zaken. Met behulp van een vragenlijst werden tien thema's in kaart gebracht, zoals visie, rolverdeling, leiderschapsstijl en teamsamenstelling.

Wat leverde de workshop op?

  • Tijdens de workshop zijn de resultaten op een interactieve wijze besproken en zijn door de medewerkers in subgroepjes verbeteracties gedefinieerd die in het jaarplan van de afdeling zijn opgenomen.
  • Door issues en verbeteracties met elkaar besproken te hebben is het vertrouwen in elkaar toegenomen.

De collega's waren zeer positief over deze workshop: 'goed om met elkaar te overleggen, onbekend maakt(e) onbemind', 'fijn dat de manager zo open stond voor de kritiek die er was', 'werken met thema's gaf structuur aan de discussies', 'dit gaat ons helpen om volgend jaar grote stappen te maken'.