dramadriehoek kleurendenken burnout training den teambuilding john blikopener perfectionisme haag workshop teamcoaching coach levensfasen depressie coaching roskam conflict

den burnout levensfasen john teambuilding dramadriehoek blikopener teamcoaching coach perfectionisme roskam depressie kleurendenken training coaching conflict haag workshop

coach levensfasen teamcoaching training depressie roskam perfectionisme den john teambuilding blikopener dramadriehoek burnout coaching workshop kleurendenken conflict haag

coaching burnout coach dramadriehoek teamcoaching workshop kleurendenken depressie john perfectionisme blikopener conflict levensfasen den roskam haag teambuilding training

training teambuilding perfectionisme den depressie blikopener teamcoaching workshop conflict roskam coaching haag dramadriehoek coach john levensfasen kleurendenken burnout

depressie workshop conflict coaching kleurendenken perfectionisme levensfasen john dramadriehoek training den burnout roskam coach blikopener teamcoaching teambuilding haag

teambuilding depressie burnout levensfasen den kleurendenken conflict teamcoaching roskam dramadriehoek workshop coaching perfectionisme haag john coach blikopener training

Teamcoaching - case 3

Bij een internationale automotive-organisatie is een accounting-afdeling werkzaam op twee locaties. De manager bemerkte dat er wrevel ontstond tussen de vestigingen over de manier van samenwerken. Om dit boven tafel te krijgen Ún alle medewerkers elkaar te laten ontmoeten (dit was nog niet eerder gebeurd) is een workshop georganiseerd. Vooraf heb ik alle medewerkers gevraagd om hun mening te geven over de gang van zaken. Met behulp van een vragenlijst werden tien thema's in kaart gebracht, zoals visie, rolverdeling, leiderschapsstijl en teamsamenstelling.

Wat leverde de workshop op?

  • Tijdens de workshop zijn de resultaten op een interactieve wijze besproken en zijn door de medewerkers in subgroepjes verbeteracties gedefinieerd die in het jaarplan van de afdeling zijn opgenomen.
  • Door issues en verbeteracties met elkaar besproken te hebben is het vertrouwen in elkaar toegenomen.

De collega's waren zeer positief over deze workshop: 'goed om met elkaar te overleggen, onbekend maakt(e) onbemind', 'fijn dat de manager zo open stond voor de kritiek die er was', 'werken met thema's gaf structuur aan de discussies', 'dit gaat ons helpen om volgend jaar grote stappen te maken'.