teamcoaching levensfasen roskam coach depressie conflict den perfectionisme blikopener kleurendenken coaching haag dramadriehoek john burnout teambuilding training workshop

blikopener conflict depressie workshop roskam kleurendenken levensfasen coach burnout coaching perfectionisme training teamcoaching john teambuilding dramadriehoek haag den

coach perfectionisme teamcoaching den burnout workshop conflict kleurendenken roskam levensfasen haag dramadriehoek john training teambuilding blikopener depressie coaching

john roskam burnout workshop coaching kleurendenken teamcoaching depressie perfectionisme den blikopener haag dramadriehoek conflict levensfasen teambuilding coach training

burnout training coach john teambuilding workshop dramadriehoek haag teamcoaching coaching depressie levensfasen roskam blikopener conflict den kleurendenken perfectionisme

conflict workshop coaching teamcoaching dramadriehoek levensfasen coach den roskam burnout training kleurendenken teambuilding perfectionisme haag john blikopener depressie

training conflict roskam levensfasen haag burnout dramadriehoek coach workshop teamcoaching john coaching perfectionisme teambuilding blikopener kleurendenken depressie den

Teamcoaching - case 3

Bij een internationale automotive-organisatie is een accounting-afdeling werkzaam op twee locaties. De manager bemerkte dat er wrevel ontstond tussen de vestigingen over de manier van samenwerken. Om dit boven tafel te krijgen Ún alle medewerkers elkaar te laten ontmoeten (dit was nog niet eerder gebeurd) is een workshop georganiseerd. Vooraf heb ik alle medewerkers gevraagd om hun mening te geven over de gang van zaken. Met behulp van een vragenlijst werden tien thema's in kaart gebracht, zoals visie, rolverdeling, leiderschapsstijl en teamsamenstelling.

Wat leverde de workshop op?

  • Tijdens de workshop zijn de resultaten op een interactieve wijze besproken en zijn door de medewerkers in subgroepjes verbeteracties gedefinieerd die in het jaarplan van de afdeling zijn opgenomen.
  • Door issues en verbeteracties met elkaar besproken te hebben is het vertrouwen in elkaar toegenomen.

De collega's waren zeer positief over deze workshop: 'goed om met elkaar te overleggen, onbekend maakt(e) onbemind', 'fijn dat de manager zo open stond voor de kritiek die er was', 'werken met thema's gaf structuur aan de discussies', 'dit gaat ons helpen om volgend jaar grote stappen te maken'.