dramadriehoek john coach roskam teambuilding workshop coaching conflict burnout teamcoaching levensfasen perfectionisme training den depressie haag blikopener kleurendenken

kleurendenken teambuilding coaching workshop coach levensfasen roskam perfectionisme teamcoaching dramadriehoek den conflict burnout blikopener john training depressie haag

dramadriehoek workshop coach teamcoaching den burnout levensfasen john coaching roskam haag perfectionisme kleurendenken training depressie blikopener conflict teambuilding

coaching perfectionisme den depressie conflict workshop training john haag coach teambuilding burnout roskam blikopener kleurendenken dramadriehoek levensfasen teamcoaching

john conflict depressie dramadriehoek blikopener den coaching levensfasen kleurendenken burnout coach training teambuilding haag perfectionisme roskam workshop teamcoaching

roskam haag coach coaching burnout teambuilding levensfasen den kleurendenken perfectionisme workshop blikopener teamcoaching conflict depressie john training dramadriehoek

roskam depressie perfectionisme dramadriehoek training blikopener den teamcoaching coaching john kleurendenken haag workshop teambuilding coach levensfasen burnout conflict

Teamcoaching - case 3

Bij een internationale automotive-organisatie is een accounting-afdeling werkzaam op twee locaties. De manager bemerkte dat er wrevel ontstond tussen de vestigingen over de manier van samenwerken. Om dit boven tafel te krijgen Ún alle medewerkers elkaar te laten ontmoeten (dit was nog niet eerder gebeurd) is een workshop georganiseerd. Vooraf heb ik alle medewerkers gevraagd om hun mening te geven over de gang van zaken. Met behulp van een vragenlijst werden tien thema's in kaart gebracht, zoals visie, rolverdeling, leiderschapsstijl en teamsamenstelling.

Wat leverde de workshop op?

  • Tijdens de workshop zijn de resultaten op een interactieve wijze besproken en zijn door de medewerkers in subgroepjes verbeteracties gedefinieerd die in het jaarplan van de afdeling zijn opgenomen.
  • Door issues en verbeteracties met elkaar besproken te hebben is het vertrouwen in elkaar toegenomen.

De collega's waren zeer positief over deze workshop: 'goed om met elkaar te overleggen, onbekend maakt(e) onbemind', 'fijn dat de manager zo open stond voor de kritiek die er was', 'werken met thema's gaf structuur aan de discussies', 'dit gaat ons helpen om volgend jaar grote stappen te maken'.