coach coaching depressie levensfasen dramadriehoek teamcoaching conflict roskam den blikopener perfectionisme burnout training workshop teambuilding john haag kleurendenken

roskam conflict perfectionisme blikopener teambuilding john training coaching depressie coach teamcoaching burnout levensfasen dramadriehoek kleurendenken workshop den haag

coach burnout training perfectionisme teamcoaching teambuilding dramadriehoek haag levensfasen depressie john blikopener coaching kleurendenken roskam conflict den workshop

levensfasen blikopener perfectionisme dramadriehoek depressie kleurendenken workshop training teamcoaching teambuilding coach coaching conflict den john haag burnout roskam

workshop coaching john training coach levensfasen teamcoaching roskam teambuilding depressie blikopener conflict dramadriehoek kleurendenken haag perfectionisme den burnout

john depressie den kleurendenken burnout dramadriehoek coaching levensfasen haag workshop coach roskam teambuilding training perfectionisme teamcoaching conflict blikopener

depressie john haag levensfasen blikopener workshop dramadriehoek training teambuilding conflict coaching perfectionisme burnout roskam coach teamcoaching den kleurendenken

Teamcoaching - case 3

Bij een internationale automotive-organisatie is een accounting-afdeling werkzaam op twee locaties. De manager bemerkte dat er wrevel ontstond tussen de vestigingen over de manier van samenwerken. Om dit boven tafel te krijgen Ún alle medewerkers elkaar te laten ontmoeten (dit was nog niet eerder gebeurd) is een workshop georganiseerd. Vooraf heb ik alle medewerkers gevraagd om hun mening te geven over de gang van zaken. Met behulp van een vragenlijst werden tien thema's in kaart gebracht, zoals visie, rolverdeling, leiderschapsstijl en teamsamenstelling.

Wat leverde de workshop op?

  • Tijdens de workshop zijn de resultaten op een interactieve wijze besproken en zijn door de medewerkers in subgroepjes verbeteracties gedefinieerd die in het jaarplan van de afdeling zijn opgenomen.
  • Door issues en verbeteracties met elkaar besproken te hebben is het vertrouwen in elkaar toegenomen.

De collega's waren zeer positief over deze workshop: 'goed om met elkaar te overleggen, onbekend maakt(e) onbemind', 'fijn dat de manager zo open stond voor de kritiek die er was', 'werken met thema's gaf structuur aan de discussies', 'dit gaat ons helpen om volgend jaar grote stappen te maken'.