levensfasen workshop roskam blikopener depressie conflict den john burnout teamcoaching kleurendenken coach haag coaching teambuilding training dramadriehoek perfectionisme

haag training blikopener conflict perfectionisme teamcoaching kleurendenken levensfasen dramadriehoek workshop coaching john depressie den burnout roskam coach teambuilding

workshop den training depressie roskam burnout coach john teambuilding conflict levensfasen blikopener dramadriehoek haag coaching kleurendenken teamcoaching perfectionisme

den levensfasen kleurendenken coach john coaching workshop teamcoaching roskam blikopener dramadriehoek burnout training teambuilding conflict perfectionisme haag depressie

perfectionisme levensfasen dramadriehoek burnout coaching john conflict coach kleurendenken training teambuilding teamcoaching roskam haag blikopener den depressie workshop

blikopener perfectionisme dramadriehoek training den teamcoaching coach roskam john conflict workshop kleurendenken haag teambuilding coaching depressie burnout levensfasen

coach den burnout coaching dramadriehoek conflict haag teambuilding depressie workshop blikopener kleurendenken teamcoaching levensfasen roskam perfectionisme training john

Teamcoaching - case 2

Bij een grote zakelijke dienstverlener organiseert de OR jaarlijks een 'heidag'. Deze OR was na verkiezingen behoorlijk in samenstelling veranderd en inmiddels een jaar aan het werk. De heidag had als doel om terug te kijken op het afgelopen jaar en om de taken voor het aankomende kalenderjaar te verdelen. Ik heb van alle OR-leden met behulp van een 'kleurenscan' vooraf hun drijfveren in kaart gebracht. Op de dag zelf heb ik in een spelvorm de OR-leden feedback op elkaar laten geven: welke drijfveren horen volgens jou bij een persoon en vertel hoe je dat in de praktijk merkt. De inzichten die met deze workshop ontstonden, zijn vervolgens gebruikt om de OR-leden de taken te geven die bij hun drijfveren passen.

Wat leverde de heidag op?

  • Tijdens de dag hebben de OR-leden elkaars drijfveren en allergieën leren kennen
  • Men heeft geleerd om op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen
  • Taken zijn verdeeld op basis van de ontstane inzichten in eenieders drijfveren, wat de kans op succes sterk doet toenemen.

De OR-leden vonden het unaniem een verfrissende, speelse en tegelijkertijd zeer nuttige workshop: 'gaaf om zo inzicht in je eigen en andermans drijfveren te krijgen', 'de drijfveren van de meesten waren héél herkenbaar, sommigen lieten onvermoede kanten van zichzelf zien', 'leuk om te horen wat je collega's van je inspanningen in de OR vinden'.