perfectionisme teamcoaching training blikopener teambuilding levensfasen den conflict workshop john dramadriehoek depressie coach burnout coaching kleurendenken roskam haag

den teambuilding burnout john kleurendenken workshop conflict training depressie blikopener levensfasen teamcoaching dramadriehoek haag coach coaching roskam perfectionisme

depressie workshop perfectionisme teamcoaching coaching burnout den coach kleurendenken dramadriehoek blikopener roskam john conflict training haag levensfasen teambuilding

burnout roskam haag coach teamcoaching kleurendenken coaching workshop john conflict blikopener teambuilding dramadriehoek training levensfasen depressie perfectionisme den

blikopener conflict coaching kleurendenken workshop dramadriehoek teambuilding john levensfasen perfectionisme training teamcoaching roskam burnout den depressie haag coach

teamcoaching workshop coach coaching den depressie conflict training perfectionisme haag burnout blikopener teambuilding john levensfasen roskam dramadriehoek kleurendenken

den depressie dramadriehoek blikopener burnout haag workshop roskam levensfasen john conflict perfectionisme coaching kleurendenken teambuilding teamcoaching coach training

Teamcoaching - case 2

Bij een grote zakelijke dienstverlener organiseert de OR jaarlijks een 'heidag'. Deze OR was na verkiezingen behoorlijk in samenstelling veranderd en inmiddels een jaar aan het werk. De heidag had als doel om terug te kijken op het afgelopen jaar en om de taken voor het aankomende kalenderjaar te verdelen. Ik heb van alle OR-leden met behulp van een 'kleurenscan' vooraf hun drijfveren in kaart gebracht. Op de dag zelf heb ik in een spelvorm de OR-leden feedback op elkaar laten geven: welke drijfveren horen volgens jou bij een persoon en vertel hoe je dat in de praktijk merkt. De inzichten die met deze workshop ontstonden, zijn vervolgens gebruikt om de OR-leden de taken te geven die bij hun drijfveren passen.

Wat leverde de heidag op?

  • Tijdens de dag hebben de OR-leden elkaars drijfveren en allergieën leren kennen
  • Men heeft geleerd om op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen
  • Taken zijn verdeeld op basis van de ontstane inzichten in eenieders drijfveren, wat de kans op succes sterk doet toenemen.

De OR-leden vonden het unaniem een verfrissende, speelse en tegelijkertijd zeer nuttige workshop: 'gaaf om zo inzicht in je eigen en andermans drijfveren te krijgen', 'de drijfveren van de meesten waren héél herkenbaar, sommigen lieten onvermoede kanten van zichzelf zien', 'leuk om te horen wat je collega's van je inspanningen in de OR vinden'.