levensfasen coaching perfectionisme depressie dramadriehoek coach haag workshop roskam teamcoaching john training blikopener burnout den conflict teambuilding kleurendenken

coaching blikopener dramadriehoek john workshop coach conflict roskam burnout haag teamcoaching kleurendenken training levensfasen depressie den teambuilding perfectionisme

teambuilding blikopener training levensfasen teamcoaching workshop burnout coach roskam kleurendenken john depressie perfectionisme haag coaching conflict dramadriehoek den

kleurendenken john den levensfasen haag roskam training burnout coach depressie dramadriehoek coaching teamcoaching teambuilding workshop perfectionisme conflict blikopener

burnout kleurendenken workshop den levensfasen depressie teamcoaching teambuilding roskam perfectionisme coaching haag coach john training dramadriehoek blikopener conflict

blikopener kleurendenken training conflict coaching haag workshop perfectionisme teamcoaching depressie john teambuilding levensfasen burnout coach roskam dramadriehoek den

haag coach john burnout training roskam blikopener depressie teamcoaching levensfasen den perfectionisme kleurendenken workshop teambuilding dramadriehoek conflict coaching

Teamcoaching - case 2

Bij een grote zakelijke dienstverlener organiseert de OR jaarlijks een 'heidag'. Deze OR was na verkiezingen behoorlijk in samenstelling veranderd en inmiddels een jaar aan het werk. De heidag had als doel om terug te kijken op het afgelopen jaar en om de taken voor het aankomende kalenderjaar te verdelen. Ik heb van alle OR-leden met behulp van een 'kleurenscan' vooraf hun drijfveren in kaart gebracht. Op de dag zelf heb ik in een spelvorm de OR-leden feedback op elkaar laten geven: welke drijfveren horen volgens jou bij een persoon en vertel hoe je dat in de praktijk merkt. De inzichten die met deze workshop ontstonden, zijn vervolgens gebruikt om de OR-leden de taken te geven die bij hun drijfveren passen.

Wat leverde de heidag op?

  • Tijdens de dag hebben de OR-leden elkaars drijfveren en allergieën leren kennen
  • Men heeft geleerd om op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen
  • Taken zijn verdeeld op basis van de ontstane inzichten in eenieders drijfveren, wat de kans op succes sterk doet toenemen.

De OR-leden vonden het unaniem een verfrissende, speelse en tegelijkertijd zeer nuttige workshop: 'gaaf om zo inzicht in je eigen en andermans drijfveren te krijgen', 'de drijfveren van de meesten waren héél herkenbaar, sommigen lieten onvermoede kanten van zichzelf zien', 'leuk om te horen wat je collega's van je inspanningen in de OR vinden'.