conflict training teambuilding teamcoaching coaching blikopener haag dramadriehoek roskam perfectionisme burnout den kleurendenken workshop levensfasen john coach depressie

training den depressie levensfasen coach roskam john workshop perfectionisme blikopener burnout conflict kleurendenken coaching haag teambuilding dramadriehoek teamcoaching

coach training perfectionisme dramadriehoek blikopener depressie teambuilding workshop den john levensfasen coaching teamcoaching kleurendenken burnout conflict roskam haag

blikopener teamcoaching coach training den depressie teambuilding kleurendenken haag john perfectionisme dramadriehoek workshop coaching levensfasen conflict burnout roskam

john depressie kleurendenken den perfectionisme teambuilding workshop training burnout teamcoaching coach haag blikopener coaching levensfasen dramadriehoek conflict roskam

teamcoaching depressie teambuilding john roskam burnout blikopener kleurendenken dramadriehoek den conflict levensfasen workshop perfectionisme coaching haag coach training

teambuilding dramadriehoek levensfasen conflict roskam haag john blikopener burnout coach kleurendenken depressie perfectionisme teamcoaching den training workshop coaching

Teamcoaching - case 2

Bij een grote zakelijke dienstverlener organiseert de OR jaarlijks een 'heidag'. Deze OR was na verkiezingen behoorlijk in samenstelling veranderd en inmiddels een jaar aan het werk. De heidag had als doel om terug te kijken op het afgelopen jaar en om de taken voor het aankomende kalenderjaar te verdelen. Ik heb van alle OR-leden met behulp van een 'kleurenscan' vooraf hun drijfveren in kaart gebracht. Op de dag zelf heb ik in een spelvorm de OR-leden feedback op elkaar laten geven: welke drijfveren horen volgens jou bij een persoon en vertel hoe je dat in de praktijk merkt. De inzichten die met deze workshop ontstonden, zijn vervolgens gebruikt om de OR-leden de taken te geven die bij hun drijfveren passen.

Wat leverde de heidag op?

  • Tijdens de dag hebben de OR-leden elkaars drijfveren en allergieën leren kennen
  • Men heeft geleerd om op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen
  • Taken zijn verdeeld op basis van de ontstane inzichten in eenieders drijfveren, wat de kans op succes sterk doet toenemen.

De OR-leden vonden het unaniem een verfrissende, speelse en tegelijkertijd zeer nuttige workshop: 'gaaf om zo inzicht in je eigen en andermans drijfveren te krijgen', 'de drijfveren van de meesten waren héél herkenbaar, sommigen lieten onvermoede kanten van zichzelf zien', 'leuk om te horen wat je collega's van je inspanningen in de OR vinden'.