workshop teamcoaching den teambuilding coaching perfectionisme roskam coach depressie burnout dramadriehoek blikopener kleurendenken levensfasen john conflict haag training

training dramadriehoek depressie burnout levensfasen conflict coach teamcoaching perfectionisme workshop teambuilding coaching blikopener john den roskam kleurendenken haag

levensfasen roskam john burnout coach workshop teambuilding kleurendenken den training teamcoaching conflict depressie haag blikopener coaching dramadriehoek perfectionisme

perfectionisme dramadriehoek depressie haag conflict kleurendenken burnout workshop blikopener training john levensfasen roskam teambuilding den coaching coach teamcoaching

workshop coach training dramadriehoek roskam john perfectionisme coaching teamcoaching haag blikopener den depressie conflict kleurendenken burnout teambuilding levensfasen

dramadriehoek perfectionisme roskam training coach coaching blikopener workshop teambuilding conflict burnout kleurendenken den levensfasen depressie teamcoaching haag john

haag coaching kleurendenken coach depressie den dramadriehoek burnout conflict workshop perfectionisme teambuilding blikopener teamcoaching levensfasen roskam training john

Teamcoaching - case 2

Bij een grote zakelijke dienstverlener organiseert de OR jaarlijks een 'heidag'. Deze OR was na verkiezingen behoorlijk in samenstelling veranderd en inmiddels een jaar aan het werk. De heidag had als doel om terug te kijken op het afgelopen jaar en om de taken voor het aankomende kalenderjaar te verdelen. Ik heb van alle OR-leden met behulp van een 'kleurenscan' vooraf hun drijfveren in kaart gebracht. Op de dag zelf heb ik in een spelvorm de OR-leden feedback op elkaar laten geven: welke drijfveren horen volgens jou bij een persoon en vertel hoe je dat in de praktijk merkt. De inzichten die met deze workshop ontstonden, zijn vervolgens gebruikt om de OR-leden de taken te geven die bij hun drijfveren passen.

Wat leverde de heidag op?

  • Tijdens de dag hebben de OR-leden elkaars drijfveren en allergieën leren kennen
  • Men heeft geleerd om op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen
  • Taken zijn verdeeld op basis van de ontstane inzichten in eenieders drijfveren, wat de kans op succes sterk doet toenemen.

De OR-leden vonden het unaniem een verfrissende, speelse en tegelijkertijd zeer nuttige workshop: 'gaaf om zo inzicht in je eigen en andermans drijfveren te krijgen', 'de drijfveren van de meesten waren héél herkenbaar, sommigen lieten onvermoede kanten van zichzelf zien', 'leuk om te horen wat je collega's van je inspanningen in de OR vinden'.