teambuilding workshop levensfasen teamcoaching roskam coaching den kleurendenken conflict training burnout coach blikopener haag depressie perfectionisme john dramadriehoek

den conflict haag teambuilding john burnout training depressie coaching kleurendenken roskam perfectionisme coach blikopener teamcoaching workshop levensfasen dramadriehoek

training blikopener burnout workshop perfectionisme kleurendenken teamcoaching teambuilding coach roskam den levensfasen haag depressie dramadriehoek john coaching conflict

conflict den coach blikopener training depressie workshop perfectionisme levensfasen burnout roskam kleurendenken coaching dramadriehoek john teambuilding haag teamcoaching

coaching workshop burnout training depressie perfectionisme den john conflict roskam blikopener dramadriehoek kleurendenken teamcoaching levensfasen coach teambuilding haag

conflict depressie den kleurendenken teambuilding teamcoaching levensfasen training blikopener workshop haag burnout perfectionisme coach roskam john coaching dramadriehoek

conflict training levensfasen john perfectionisme coaching roskam burnout kleurendenken teamcoaching haag depressie den workshop coach dramadriehoek teambuilding blikopener

Teamcoaching - case 2

Bij een grote zakelijke dienstverlener organiseert de OR jaarlijks een 'heidag'. Deze OR was na verkiezingen behoorlijk in samenstelling veranderd en inmiddels een jaar aan het werk. De heidag had als doel om terug te kijken op het afgelopen jaar en om de taken voor het aankomende kalenderjaar te verdelen. Ik heb van alle OR-leden met behulp van een 'kleurenscan' vooraf hun drijfveren in kaart gebracht. Op de dag zelf heb ik in een spelvorm de OR-leden feedback op elkaar laten geven: welke drijfveren horen volgens jou bij een persoon en vertel hoe je dat in de praktijk merkt. De inzichten die met deze workshop ontstonden, zijn vervolgens gebruikt om de OR-leden de taken te geven die bij hun drijfveren passen.

Wat leverde de heidag op?

  • Tijdens de dag hebben de OR-leden elkaars drijfveren en allergieën leren kennen
  • Men heeft geleerd om op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen
  • Taken zijn verdeeld op basis van de ontstane inzichten in eenieders drijfveren, wat de kans op succes sterk doet toenemen.

De OR-leden vonden het unaniem een verfrissende, speelse en tegelijkertijd zeer nuttige workshop: 'gaaf om zo inzicht in je eigen en andermans drijfveren te krijgen', 'de drijfveren van de meesten waren héél herkenbaar, sommigen lieten onvermoede kanten van zichzelf zien', 'leuk om te horen wat je collega's van je inspanningen in de OR vinden'.