conflict depressie den burnout john blikopener levensfasen workshop perfectionisme training coaching teamcoaching roskam kleurendenken teambuilding coach dramadriehoek haag

john levensfasen teambuilding dramadriehoek workshop roskam den perfectionisme training kleurendenken blikopener burnout haag depressie coach coaching teamcoaching conflict

kleurendenken den blikopener levensfasen perfectionisme teamcoaching coaching roskam burnout workshop haag dramadriehoek depressie training conflict teambuilding john coach

conflict den roskam kleurendenken john coach teamcoaching burnout training levensfasen dramadriehoek depressie haag teambuilding workshop coaching perfectionisme blikopener

coaching depressie dramadriehoek burnout teamcoaching john conflict teambuilding perfectionisme den workshop levensfasen kleurendenken blikopener coach haag training roskam

teambuilding blikopener haag depressie coaching training burnout coach teamcoaching roskam john den kleurendenken dramadriehoek perfectionisme conflict levensfasen workshop

training teambuilding dramadriehoek teamcoaching burnout workshop den depressie kleurendenken levensfasen coach coaching haag conflict perfectionisme john blikopener roskam

Teamcoaching - case 2

Bij een grote zakelijke dienstverlener organiseert de OR jaarlijks een 'heidag'. Deze OR was na verkiezingen behoorlijk in samenstelling veranderd en inmiddels een jaar aan het werk. De heidag had als doel om terug te kijken op het afgelopen jaar en om de taken voor het aankomende kalenderjaar te verdelen. Ik heb van alle OR-leden met behulp van een 'kleurenscan' vooraf hun drijfveren in kaart gebracht. Op de dag zelf heb ik in een spelvorm de OR-leden feedback op elkaar laten geven: welke drijfveren horen volgens jou bij een persoon en vertel hoe je dat in de praktijk merkt. De inzichten die met deze workshop ontstonden, zijn vervolgens gebruikt om de OR-leden de taken te geven die bij hun drijfveren passen.

Wat leverde de heidag op?

  • Tijdens de dag hebben de OR-leden elkaars drijfveren en allergieën leren kennen
  • Men heeft geleerd om op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen
  • Taken zijn verdeeld op basis van de ontstane inzichten in eenieders drijfveren, wat de kans op succes sterk doet toenemen.

De OR-leden vonden het unaniem een verfrissende, speelse en tegelijkertijd zeer nuttige workshop: 'gaaf om zo inzicht in je eigen en andermans drijfveren te krijgen', 'de drijfveren van de meesten waren héél herkenbaar, sommigen lieten onvermoede kanten van zichzelf zien', 'leuk om te horen wat je collega's van je inspanningen in de OR vinden'.