coach den roskam dramadriehoek conflict haag perfectionisme workshop depressie john teambuilding burnout coaching levensfasen teamcoaching kleurendenken training blikopener

workshop teambuilding coach john depressie roskam haag den conflict dramadriehoek burnout teamcoaching coaching levensfasen perfectionisme training blikopener kleurendenken

kleurendenken workshop teamcoaching den john teambuilding depressie roskam blikopener conflict perfectionisme dramadriehoek levensfasen coaching coach haag training burnout

roskam den blikopener training john dramadriehoek burnout coaching kleurendenken teamcoaching workshop teambuilding perfectionisme conflict levensfasen coach depressie haag

coaching den burnout teamcoaching kleurendenken haag workshop roskam coach teambuilding levensfasen perfectionisme john depressie conflict training dramadriehoek blikopener

depressie perfectionisme workshop haag coaching levensfasen den burnout roskam coach john kleurendenken conflict teamcoaching training blikopener dramadriehoek teambuilding

conflict blikopener dramadriehoek levensfasen den coach perfectionisme roskam burnout john haag workshop teamcoaching depressie coaching training kleurendenken teambuilding

Teamcoaching - case 2

Bij een grote zakelijke dienstverlener organiseert de OR jaarlijks een 'heidag'. Deze OR was na verkiezingen behoorlijk in samenstelling veranderd en inmiddels een jaar aan het werk. De heidag had als doel om terug te kijken op het afgelopen jaar en om de taken voor het aankomende kalenderjaar te verdelen. Ik heb van alle OR-leden met behulp van een 'kleurenscan' vooraf hun drijfveren in kaart gebracht. Op de dag zelf heb ik in een spelvorm de OR-leden feedback op elkaar laten geven: welke drijfveren horen volgens jou bij een persoon en vertel hoe je dat in de praktijk merkt. De inzichten die met deze workshop ontstonden, zijn vervolgens gebruikt om de OR-leden de taken te geven die bij hun drijfveren passen.

Wat leverde de heidag op?

  • Tijdens de dag hebben de OR-leden elkaars drijfveren en allergieën leren kennen
  • Men heeft geleerd om op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen
  • Taken zijn verdeeld op basis van de ontstane inzichten in eenieders drijfveren, wat de kans op succes sterk doet toenemen.

De OR-leden vonden het unaniem een verfrissende, speelse en tegelijkertijd zeer nuttige workshop: 'gaaf om zo inzicht in je eigen en andermans drijfveren te krijgen', 'de drijfveren van de meesten waren héél herkenbaar, sommigen lieten onvermoede kanten van zichzelf zien', 'leuk om te horen wat je collega's van je inspanningen in de OR vinden'.