dramadriehoek den john levensfasen haag training coaching burnout depressie teambuilding blikopener kleurendenken teamcoaching conflict perfectionisme coach roskam workshop

dramadriehoek perfectionisme burnout teambuilding coaching training haag coach john kleurendenken roskam depressie workshop blikopener levensfasen teamcoaching conflict den

haag john kleurendenken perfectionisme training teambuilding conflict coaching roskam coach teamcoaching workshop burnout blikopener den depressie levensfasen dramadriehoek

roskam kleurendenken coach haag conflict coaching john workshop den levensfasen training depressie teamcoaching dramadriehoek teambuilding perfectionisme blikopener burnout

training conflict teambuilding teamcoaching haag roskam perfectionisme john den levensfasen coach dramadriehoek depressie kleurendenken workshop burnout blikopener coaching

coaching levensfasen dramadriehoek roskam teambuilding perfectionisme kleurendenken workshop john teamcoaching den training haag burnout blikopener conflict coach depressie

coaching depressie teambuilding teamcoaching dramadriehoek perfectionisme blikopener workshop conflict training haag coach john levensfasen den kleurendenken burnout roskam

Teamcoaching - case 2

Bij een grote zakelijke dienstverlener organiseert de OR jaarlijks een 'heidag'. Deze OR was na verkiezingen behoorlijk in samenstelling veranderd en inmiddels een jaar aan het werk. De heidag had als doel om terug te kijken op het afgelopen jaar en om de taken voor het aankomende kalenderjaar te verdelen. Ik heb van alle OR-leden met behulp van een 'kleurenscan' vooraf hun drijfveren in kaart gebracht. Op de dag zelf heb ik in een spelvorm de OR-leden feedback op elkaar laten geven: welke drijfveren horen volgens jou bij een persoon en vertel hoe je dat in de praktijk merkt. De inzichten die met deze workshop ontstonden, zijn vervolgens gebruikt om de OR-leden de taken te geven die bij hun drijfveren passen.

Wat leverde de heidag op?

  • Tijdens de dag hebben de OR-leden elkaars drijfveren en allergieën leren kennen
  • Men heeft geleerd om op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen
  • Taken zijn verdeeld op basis van de ontstane inzichten in eenieders drijfveren, wat de kans op succes sterk doet toenemen.

De OR-leden vonden het unaniem een verfrissende, speelse en tegelijkertijd zeer nuttige workshop: 'gaaf om zo inzicht in je eigen en andermans drijfveren te krijgen', 'de drijfveren van de meesten waren héél herkenbaar, sommigen lieten onvermoede kanten van zichzelf zien', 'leuk om te horen wat je collega's van je inspanningen in de OR vinden'.