teambuilding kleurendenken levensfasen blikopener teamcoaching conflict roskam dramadriehoek haag den john coaching depressie burnout workshop coach training perfectionisme

perfectionisme den teamcoaching coaching conflict coach kleurendenken roskam dramadriehoek john blikopener training levensfasen depressie teambuilding haag burnout workshop

training john perfectionisme dramadriehoek workshop coaching coach kleurendenken blikopener burnout roskam depressie haag teamcoaching levensfasen teambuilding den conflict

kleurendenken burnout coach teambuilding perfectionisme teamcoaching den john blikopener coaching roskam dramadriehoek training haag levensfasen conflict workshop depressie

coaching conflict blikopener haag dramadriehoek john den teamcoaching levensfasen coach training perfectionisme burnout kleurendenken roskam depressie teambuilding workshop

depressie teambuilding burnout roskam coach training kleurendenken blikopener teamcoaching john levensfasen dramadriehoek coaching conflict perfectionisme den workshop haag

haag coaching burnout coach den levensfasen roskam workshop conflict dramadriehoek john perfectionisme teambuilding teamcoaching blikopener training kleurendenken depressie

Teamcoaching - case 2

Bij een grote zakelijke dienstverlener organiseert de OR jaarlijks een 'heidag'. Deze OR was na verkiezingen behoorlijk in samenstelling veranderd en inmiddels een jaar aan het werk. De heidag had als doel om terug te kijken op het afgelopen jaar en om de taken voor het aankomende kalenderjaar te verdelen. Ik heb van alle OR-leden met behulp van een 'kleurenscan' vooraf hun drijfveren in kaart gebracht. Op de dag zelf heb ik in een spelvorm de OR-leden feedback op elkaar laten geven: welke drijfveren horen volgens jou bij een persoon en vertel hoe je dat in de praktijk merkt. De inzichten die met deze workshop ontstonden, zijn vervolgens gebruikt om de OR-leden de taken te geven die bij hun drijfveren passen.

Wat leverde de heidag op?

  • Tijdens de dag hebben de OR-leden elkaars drijfveren en allergieën leren kennen
  • Men heeft geleerd om op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen
  • Taken zijn verdeeld op basis van de ontstane inzichten in eenieders drijfveren, wat de kans op succes sterk doet toenemen.

De OR-leden vonden het unaniem een verfrissende, speelse en tegelijkertijd zeer nuttige workshop: 'gaaf om zo inzicht in je eigen en andermans drijfveren te krijgen', 'de drijfveren van de meesten waren héél herkenbaar, sommigen lieten onvermoede kanten van zichzelf zien', 'leuk om te horen wat je collega's van je inspanningen in de OR vinden'.